Waar wij
voor staan

GO! Scholengroep SAM geeft iedereen de best mogelijke start in het leven! We geloven in leergierige en zelfstandige denkers, die in staat zijn om in team te werken en successen te delen. Betrokkenheid en respect voor anderen zijn daarbij belangrijke waarden.
ImageImage

Wat is onze toekomstdroom?

visie

Wij bouwen aan een betere wereld.
Dat doen we samen! – jonge talenten én professionals.
Wij stomen iedereen klaar tot ambitieuze burgers.
Mensen die zorg dragen voor zichzelf, elkaar en de planeet van morgen.

Hoe willen we onze droom waarmaken?

Missie

Om die betere wereld waar te maken …

 • Garanderen wij de kwaliteit van ons onderwijs.
 • Creëren wij een warme omgeving waar talenten floreren.
 • Ontwikkelen wij de kritische geest en het leervermogen.
 • Trekken wij ambassadeurs aan, vormen en (ver)binden ze.

Met deze ambitie zijn wij een aantrekkelijke, sterke scholengroep.

Image

Waar hechten we veel belang aan?

Waarden

Een SAM-talent …

 • Is leergierig, geïnteresseerd en betrokken.
 • Werkt zelfstandig en ook samen.
 • Streeft naar geluk en gedeeld succes.
 • Behoudt zijn eigenheid met respect voor anderen.
 • Denkt kritisch en out-of-the-box.
 • Omarmt vernieuwing en verbetering.

Wat is onze strategie?

Pedagogisch
sam-beleid

In het pedagogisch project van het GO! staat ‘samen leren, samenleven’ centraal. De zelfdeterminatietheorie is de blauwe draad doorheen de pedagogische visie van GO! Scholengroep SAM. Het uitgangspunt van deze theorie is dat iedereen de intrinsieke motivatie heeft om bij te leren en om zichzelf te ontplooien. De 3 essentiële vitamines om het leren en de motivatie te maximaliseren zijn:

 • Autonomie: eigen keuzes maken, zelfredzaam zijn en zelf controle uitoefenen.
 • Verbondenheid: ergens bij horen, positieve relaties met anderen onderhouden en zich gesteund, gerespecteerd en waardevol voelen. Verbondenheid slaat op onderlinge betrokkenheid en de behoefte om samen ergens voor te gaan.
 • Competentie: zich bekwaam voelen en nood aan succeservaringen bij het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en talenten.

Wij zijn een familie!

Divers en
verbonden

GO! Scholengroep SAM is een telg uit de grote familie van het gemeenschapsonderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Grote families hangen stevig aan elkaar. In en binnen onze SAM-instellingen is dat ook zo: we zijn divers maar verbonden en versterken elkaar door samen te werken.