Personeelsinfo

Ben je werkzaam bij een van onze SAM-scholen of bij de scholengroep zelf? Dan vind je hieronder info die voor jou van toepassing is.
ImageImage

Psychosociaal welzijn

Luisterend oor

Voor een luisterend oor of een klacht over ongewenst gedrag e.d. kan je terecht bij onze externe dienst voor preventie en bescherming op het werk COHEZIO:

In sommige scholen/campussen kan je ook de vertrouwenspersoon van de school/campus contacteren:

  • Groeicampus Basis en Secundair: Ann Aerden
  • BS De Reinpadt: Luana Daddario
  • Campus Maaseik: Sabrina Ghislain

Tegemoetkomingen

Sociale dienst GO!

De Sociale Dienst van het GO! is er voor alle personeelsleden die vallen onder de bevoegdheid van de Raad van het GO! en voor de personeelsleden aangeworven door de scholengroepen.

Meer info: socialedienst.g-o.be

Schending Europese regelgeving

Klokkenluidersprocedure

Als je in het kader van je werk inbreuken op de Europese regelgeving binnen je scholengroep of school wil melden, kan je terecht bij het intern meldpunt van de centrale diensten van het GO!. Het gaat hierbij om handelingen of nalatigheden die onrechtmatig zijn en die de Europese regelgeving schenden. Het gaat dus niet over meldingen die uitsluitend betrekking hebben op een persoonlijke situatie of een persoonlijk belang.