Het bestuur

Scholengroepen bevinden zich als bestuursniveau tussen het centrale GO!-niveau en de GO!-scholen in een bepaalde regio. De scholengroepen worden bestuurd door een algemeen directeur, een college van directeurs, een raad van bestuur en een algemene vergadering.
ImageImage

Bestuur

algemeen directeur

De algemeen directeur, Lieve Pouls, staat in voor het dagelijks bestuur en heeft beslissings- en managementbevoegdheid. Ze is ook voorzitter van het College van Directeurs.

Bestuur

College van Directeurs

Het college van directeurs maakt afspraken over het algemeen beleid, het pedagogisch beleid en het personeelsbeleid tussen de scholen onderling.

Het College van Directeurs bestaat uit:

 • directeurs van de onderwijsinstellingen die tot SAM behoren
 • mandaathouder van het CLB (Centrum voor Leerlingsbegeleiding)
 • beheerder van het autonoom internaat (adviserend)
 • beleidsmedewerker secundair onderwijs
 • directeur coördinator van het basisonderwijs

Bestuur

raad van bestuur

De raad van bestuur staat in voor het algemeen, het materieel en het financieel beleid van de scholengroep alsook voor bepaalde aspecten van het pedagogisch beleid en van het personeelsbeleid.

De raad bestaat uit negen bestuursleden. Zes leden worden rechtstreeks verkozen door de schoolraden en drie leden worden aangeduid door het college van directeurs. De raad van bestuur wordt voor vier jaar verkozen.

 • Vera Goossens (voorzitter)
 • Mia Colla
 • Noël Deckers
 • Jacky Langers
 • Marie-Rose Philippens
 • Joyce Philips
 • Steven Vandevenne
 • Denis Vonckers
 • Johan Withofs

Bestuur

Algemene vergadering

De algemene vergadering keurt de begroting en de jaarrekening van de scholengroep goed en bevestigt de aanstelling van de algemeen directeur.
Ze bestaat uit twee afgevaardigden per schoolraad en de voorzitter van de raad van bestuur.